Strategické dokumenty

Strategické dokumenty

Ministerstvo vnitra ČR 
Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016-2020
Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022-2027

Karlovarský kraj
Koncepce prevence kriminality  Karlovarského kraje na léta 2018 - 2022

          Bezpečnostní analýza  Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2018 - 2022
          Přehled členů   Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji a Komise bezpečnosti a prevence kriminality  

 

Plány práce prevence kriminality vycházející z Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2018 - 2022

Plán práce prevence kriminality na rok 2018

Vyhodnocení plánu práce prevence kriminality za rok 2018

Plán práce prevence kriminality na rok 2019

Vyhodnocení plánu práce prevence kriminality za rok 2019


Analýza kriminality Karlovarského kraje 

Analýza kriminality 2014.pdf

Analýza kriminality 2015.pdf

Analýza kriminality 2016.pdf

Analýza kriminality 2017.pdf

Analýza kriminality 2018.pdf

Analýza kriminality 2019 (k 30. 9.).pdf

Analýza kriminality 2019.pdf

Analýza kriminality 2020

Analýza kriminality 2021

Analýza kriminality 2022

Rizikovost a index kriminality krajů a okresů

Rizikovost krajů a okresů za rok 2019.xlsx

Index kriminality krajů a okresů za rok 2019.xlsx

Rizikovost krajů a okresů za 2020.xlsx

Index kriminality krajů a okresů za 2020.xlsx

Index celkové rizikovosti podle krajů v roce 2021

Index celkové rizikovosti podle okresů v roce 2021

Index kriminality podle krajů v roce 2021

Index kriminality podle okresů v roce 2021

Index počtu vyplacených sociálních dávek podle krajů v roce 2021

Index počtu vyplacených sociálních dávek podle okresů v roce 2021

Index nezaměstnanosti podle krajů v roce 2021

Index nezaměstnanosti podle okresů v roce 2021

Rizikovost krajů a okresů za rok 2022

Rizikovost krajů a okresů za rok 2023

Mapy rizikovosti České republiky za rok 2023
(indexy kriminality, nezaměstnanosti, vyplacených sociálních dávek (závislých na výši příjmu) a rizikovosti (součet předchozích indexů) ze statistických podkladů Policejního prezidia ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Generálního ředitelství Úřadu práce a Českého statistického úřadu)