Směrnice Ministerstva vnitra a Pomůcka krizového řízení pro vedení evidence údajů o přechodových změnách pobytu osob za krizových stavů.pdf