Digitální závislosti a kyber bezpečnost byly hlavními tématy druhého ročníku Dne rodinné prevence

Karlovarský kraj zrealizoval již podruhé akci zaměřenou na posilování rodičovských kompetencí a prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.

151A4897.jpg

Den rodinné prevence se stává tradiční podzimní akcí oddělení bezpečnosti a prevence, odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. Zatímco v loňském roce se účastníci vzdělávali v oblasti rizikového chování rodičů i dětí v rámci rodinného prostředí, v letošním roce se pořadatelé zaměřili na témata online závislostí, rizikového užívání sociálních sítí, kyber bezpečnosti a budování vztahů v rodině v době, kdy digitální technologie dominují v každé oblasti našeho života.

Den rodinné prevence zahájily akreditované semináře pro odbornou veřejnost. První dopolední blok na téma "Jak na online závislosti u dětí a dospívajících" se konal v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedl jej lektor Mgr. Jaroslav Vacek za Společnost Podané ruce, o.p.s. Kurz byl zcela naplněn a účastníci semináře se mimo jiné seznámili s riziky nadměrného užívání digitálních technologií, s možnostmi léčby a včasné intervence a živě diskutovali také nad tím, jak digitální technologie proměňují vztahy dětí a dospívajících k jejich rodičům i vrstevníkům a jaký vliv mohou mít na rozvoj duševních onemocnění u dnešní mladé generace.

151A4923.jpg

 

Druhý dopolední blok na téma "Kyberšikana a rizikové jevy na internetu" vedl lektor Martin Kožíšek z organizace CZ.NIC. Kurz provedl účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování a zastrašování, krádež identity či například průnik na účet s cílem dehonestovat oběť nebo vydírání. Diskutovalo se také o  principech sociálního inženýrství, sextingu a různých formách manipulace s dětmi ve vztahu k Internetu. V rámci přednesených kazuistik se pak účastníci seznámili s možnostmi řešení těchto rizikových jevů. 

387638107_843335220662287_9177117631958768311_n.jpg

 

Odpolední přednáškový blok byl určen široké veřejnosti, zejména pak rodičům dětí a dospívajících. První příspěvek se týkal specifik nelátkových závislostí a jejich léčby z pohledu adiktologa a přednesl jej Mgr. Tomáš Jandáč, PhD., který se věnuje dětské a dorostové adiktologii na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Program celého dne byl zakončen příspěvkem bloggera a etického hackera Pavla "Spajka" Matějíčka, který je autorem například online Slovníku kybermládeže či Příručky IT bezpečnosti. Rodičům poutavou formou přiblížil online život dnešní nastupující generace a předal mnoho užitečných rad a tipů, jak komunikovat s dětmi v digitálním světě. Velký dík patří také Městské policii Karlovy Vary, která zajistila preventivní program a hlídání dětí v rámci odpoledního přednáškového bloku, aby se rodiče mohli nerušeně věnovat přednáškám a workshopům.

 

Rodinná prevence je důležitou součástí prevence rizikového chování dětí a mládeže a velmi často bývá opomíjena a přehlížena, s rodinou se zpravidla u nás začíná pracovat až ve chvílích, kdy již dochází k projevům různých forem rizikového chování u dětí. Cílem Dne rodinné prevence je však posilovat rodičovské kompetence a seznamovat rodiče s možnostmi prevence a aktuálními trendy a fenomény v životě jejich dětí tak, aby byli schopni realiovat prevenci rizikového chování v rámci rodinného prostředí včas a systematicky a tím dosáhli snížení výskytu rizikového chování, posílení rodinných vazeb a zlepšení duševního zdraví svých dětí. 

Autor textu: Martina Valentová
Publikováno: 27. října 2023

394931322_2128406204158003_2325006591388405087_n.jpg Spajk_Matejicek_foto.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396613864_1002255374391053_7150419070563795095_n.jpg 151A4919.jpg 151A4905.jpg 395213973_851054539851264_1757643717015764001_n.jpg