KARLOVARSKÝ KRAJ ZVE ODBORNÍKY I ŠIROKOU VEŘEJNOST NA DALŠÍ ROČNÍK ÚSPĚŠNÉ AKCE DEN RODINNÉ PREVENCE

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje srdečně zve všechny zájemce na Den rodinné prevence, tentokrát na téma "Digitální závislosti a kyber bezpečnost". Akce se bude konat 24. října 2023 v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje a  Krajské knihovny Karlovy Vary.

V rámci dopoledního programu jsou připraveny dva bloky akreditovaných seminářů pro odborníky, kteří pracují v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Přihlásit se na ně mohou například sociální pracovníci, sociální kurátoři, pracovníci v adiktologických službách, pracovníci působící v oblasti prevence kriminality, školní metodici prevence, pedagogové, vychovatelé a výchovní poradci, psychologové, terapeuti, pracovníci NZDM, speciální pedagogové a další. Na oba akreditované semináře je nutné se registrovat, bez vyplnění přihlašovacího formuláře nebude možné kurz absolvovat, kapacita je omezena.

logo podanky.png

1. seminářový blok "Jak na online závislosti u dětí a dospívajících" 

Realizátor: Společnost Podané ruce, o.p.s.
Lektor: Mgr. Jaroslav Vacek
Akreditace: MŠMT a MPSV
Cena: ZDARMA
Datum a čas konání: 24. října 2023, 08:00 - 15:30
Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje, budova A, Zastupitelský sál
Registrační formulář pro zájemce: Registrace - Jak na online závislosti

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s riziky vycházejícími z nelátkových závislostí. Účastníci získají teoretické znalosti o online závislostech, jejich rizicích, možné prevenci a léčbě a to nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Zároveň se naučí rozeznávat závislost na internetu, počítači, mobilu u dětí a dospívajících a budou schopni navrhnout intervenci, která bude vycházet z předchozích teoretických poznatků. Získají znalosti a inspiraci v prevenci online závislostí. 

Více informací ke kurzu: zde.
Pro dotazy a připomínky kontaktujte: Bc. Martina Valentová (martina [dot] valentova [at] kr-karlovarsky [dot] cz; + 420 736 650 380)


2. seminářový blok "Kyberšikana a další rizikové jevy na internetu" 

logo cz.nic_..png

Realizátor: CZ.NIC
Lektor: Martin Kožíšek
Akreditace: MŠMT
Cena: ZDARMA
Datum a čas konání: 24. října 2023, 08:00 - 14:30
Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, hlavní sál
Registrační formulář pro zájemce: Registrace - Kyberšikana

Kurz provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování a zastrašování, krádež identity, průnik na účet s cílem dehonestovat oběť nebo vydírání. Účastníci se seznámí také s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k Internetu.

Více informací ke kurzu zde.
Pro dotazy a připomínky kontaktujte: Ing. Tereza Pásková (tereza [dot] paskova [at] kr-karlovarsky [dot] cz; +420 736 650 140)

Odpolední program pro širokou veřejnost

Od 16:00 bude akce pokračovat přednáškami a workshopem pro širokou veřejnost v hlavním sále Krajské knihovny Karlovy Vary. Na tuto část programu také doporučujeme vyplnit přihlašovací formulář, kapacita účastníků je opět omezena. Zájemci se mohou registrovat zde:

Přihlašovací formulář - odpolední program (bez registrace v případě obsazenosti sálu nelze zaručit možnost účasti)

logo_policie-removebg-preview.png

Během celého odpoledního programu bude zajištěn program pro děti v dětském oddělení Krajské knihovny Karlovy Vary, preventivní aktivity si pro děti připravili strážníci Městské policie Karlovy Vary a rodiče se tak mohou bez starostí zúčastnit přednášek a workshopů.  

16:00 - 16:45   

Mgr. Tomáš Jandáč: Rizikové užívání sociálních sítí u dětí a dospívajících, specifika léčby nelátkových závislostí

Mgr. Tomáš Jandáč, adiktolog v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, seznámí účastníky přednášky s rizikem nadměrného užívání sociálních sítí a specifiky léčby nelátkových závislostí u dětí a mládeže. 

16:45 - 19:00

Pavel "Spajk" Matějíček: Kyberrodiče 2.0: Jak pochopit své děti a přežít ve světě online generace

V rámci příspěvku bloggera a etického hackera, Pavla Matějíčka, bude realizována odborná přednáška včetně praktických ukázek/workshopu, konzultací, osobního poradenství včetně distribuce preventivně informačních materiálů (brožury, příručky) a drobných bezpečnostně ochranných předmětů účastníkům akce (krytky kamer, RFID ochrana platebních karet). Hlavní témata příspěvku Pavla Matějíčka jsou:

  • Kyberrodiče 2.0: Jak pochopit své děti a přežít ve světě online generace
  • Od emojis k meme: Jak rozluštit tajemný jazyk vašich dětí na internetu
  • Digitální svět dětí: Jak jim rozumět a komunikovat s nimi v digitálním světě

Programy primární prevence na školách a ve školním prostředí zcela dominují oblasti primární prevence v Karlovarském kraji, rodinná prevence tak zůstává opomíjená a přehlížená, přestože zdravé rodinné prostředí je pro zdravý a harmonický fyzický i psychický vývoj dítěte zcela zásadní. Den rodinné prevence si tak klade za cíl částečně zaplnit tuto mezeru v primární prevenci a soustředit se na prevenci zejména v rámci rodiny, posilovat rodičovské kompetence a podporovat rodiče ve vytváření podnětného a bezpečného rodinného prostředí. Věříme, že přednášky a workshopy budou pro odborníky i širokou veřejnost v letošním roce inspirativní a obohacující a těšíme se na setkání.

S dotazy a připomínkami k jednotlivým přednáškám a seminářům se můžete obracet na Martinu Valentovou, krajskou protidrogovou koordinátorku (martina [dot] valentova [at] kr-karlovarsky [dot] cz) nebo na Terezu Páskovou, manažerku prevence kriminality (tereza [dot] paskova [at] kr-karlovarsky [dot] cz).

Den rodinné prevence_plakát
Den rodinné prevence_program

DRP_Final Plakat.png

Program DRP.jpg