Na projekty prevence kriminality mohou kraje a obce pro rok 2024 žádat v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra i pro rok 2024 vyhlašuje každoroční dotační program pro obce a kraje za účelem snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Současně byla vyhlášena i takzvaná ukrajinská výzva. 

Dne 18. 12. 2023 Ministerstvo vnitra vyhlásilo Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 (dále jen "program"). 

Priority programu pro rok 2024 jsou:

  1. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR.
  2. Pomoc obětem TČ a jejich podpora.
  3. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy.
  4. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách.
  5. Situační prevence kriminality a nové přístupy.
  6. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech.
  7. Prevence kybernetické kriminality.

Žadatelem o dotaci v rámci programu může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. 
Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 

Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru.

V rámci tohoto programu lze finančně podpořit projekty jako např. Asistent prevence kriminality (APK), či Domovník – preventista.
Investiční projekty jsou v letošním roce zaměřeny pouze na software pro bezpečnostní a preventivní účely (včetně analytických), osvětlení rizikových míst a sportovní hřiště a plácky. Pro rok 2024 není možné žádat na podporu městských kamerových dohlížecích systémů. V případě zájmu o finanční podporu tohoto účelu je k dispozici výzva Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Národního plánu obnovy s názvem „Demonstrativní aplikace ekosystémů sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony“.

Od roku 2020 lze v programu žádat také o dotaci na podporu projektů z oblasti protidrogové prevence, zejména o tvorbu analýz, síťování partnerů, či vzdělávání vlastních zaměstnanců v protidrogové problematice.

Podávání žádostí prostřednictvím webové aplikace je možné od 1. 1. 2024 do 15. 2. 2024

Více informací k dotačního programu, včetně jeho Zásad, příloh a metodických doporučení zde

Současně byl vyhlášen také Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 - 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Více informací naleznete zde

Autor: Ing. Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje, 2. 1. 2024