Nikotinové sáčky již nebudou dostupné dětem a mladistvým

Novelizace zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, která přináší úpravu prodeje nikotinových sáčků, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Dne 8. března 2023 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.  Zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Novela zavedla pro prodej nikotinových sáčků stejnou regulaci, která už platí pro tabákové výrobky nebo pro elektronické cigarety.  Za porušení zákazu hrozí prodejci peněžitý postih. Prodejci mají tříměsíční lhůtu na to, aby se regulaci prodeje nikotinových sáčků přizpůsobili.

 Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)