Pokračuje úspěšný projekt Karlovarského kraje pro vzdělávání odborníků v adiktologických službách

V pořadí již třetí odborný akreditovaný seminář pro pracovníky neziskových organizací a orgánů veřejné správy, kteří přicházejí do kontaktu či se přímo věnují práci s osobami závislými či ohroženými závislostmi, se v říjnu uskuteční na Krajském úřadě Karlovarského kraje.

Projekt "Rosteme společně" vznikl v roce 2022 v reakci na potřebu rozšiřování a prohlubování kvalifikace pracovníků v adiktologických službách v Karlovarském kraji tak, aby péče a služby, které poskytují, byly založené na důkazech a kopírovaly nejmodernější postupy, které se v současnosti na tomto poli uplatňují ve světě. Kurzy jsou pro účastníky zdarma a jsou vždy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Organizačně je projekt zajištěn odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, semináře se konají zpravidla 2x ročně a ze strany jednotlivých aktérů politiky závislostí je o ně velký zájem. 

Odbor bezpečnosti a krizového řízení si Vás dovoluje pozvat na další ze série těchto seminářů projektu "Rosteme společně", tentokrát s názvem Práce s klientem s duševním onemocněním v kontextu duální diagnózy, bezdomovectví a dlouhodobé absence léčby. 

Kurz zprostředkuje základní znalosti v oblasti práce s klienty s duševním onemocněním, definuje case management jako způsob spolupráce s nimi, základně představí druhy duševních nemocí. Dále představí postupy, jak spolupracovat s obtížnými klienty, například klienty bez náhledu na duševní onemocnění, bez léčby daného onemocnění, lidmi, kteří mají zároveň závislost na návykových látkách, lidmi, kteří jsou díky tomu nebo zároveň s tím také ohroženi na bydlení nebo žijí bez domova. Účastníci budou seznámení s aktuálními trendy v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním a budou jim představeny možnosti praktické aplikace práce s klienty. 1 Realizátorem je organizace Společnost Podané ruce, o.p.s. a lektorem Václav Buchta, DiS., který se mimo jiné podílí na tvorbě metodických materiálů a zavádění nových procesů case managementu zaměřeného na lidi ohrožené bezdomovectvím v českých podmínkách a na implementaci pozice peer konzultanta ve službách zaměřených na lidi s duševním onemocněním. 

Kurz: Práce s klientem s duševním onemocněním v kontextu duální diagnózy, bezdomovectví a dlouhodobé absence léčby 

Kdy: 19. - 20. 10. 2023 (prezence účastníků 19. 10. 2023 od 07:30), nutno zúčastnit se oba dva dny

Kde: Krajský úřad Karlovarského kraje, budova A, místnost 118

Rozsah výuky: 16 hodin

Přihlašovací formulář: registrace

Kontakt pro dotazy: Bc. Martina Valentová, krajská protidrogová koordinátorka, e-mail: martina [dot] valentova [at] kr-karlovarsky [dot] cz, tel: 736 650 380

Rosteme společně_Duální diagnózy.jpg