Preventisté městských policií v Karlovarském kraji absolvovali další ročník vzdělávacího semináře k prohloubení odbornosti

Strážníci městských policií v Karlovarském kraji, kteří se zabývají prevencí kriminality, v průběhu měsíce října 2023 úspěšně absolvovali již III. ročník dvoudenního odborného vzdělávacího semináře zaměřeného na preventivní aktivity ve třídních kolektivech a prevenci sociálně patologických jevů. 
 

Proškoleni byli strážníci z městských policií Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Ostrov, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Aš, Nejdek a Chodov. 

Zúčastnili se manažeři prevence kriminality dotčených měst, kteří mají zařazen výkon agendy prevence kriminality pod městskou policii a rovněž strážníci preventisté vykonávající v rámci své náplně práce nejrůznější aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů.

IMG_20231013_1507589.jpg

Strážníci preventisté se v průběhu roku formou besed a dalších preventivních aktivit věnují dětem v mateřských, základních i středních školách. 

Odborné lektorky semináře Mgr. Martina Fialová a Mgr. Tereza Lukáčová, metodičky prevence se zkušenostmi z praxe, se zaměřily především na efektivní metody práce se současnou generací dětí a skladbou třídních kolektivů, jelikož v řadě tříd je situace náročná. Vztahy mezi žáky jsou po poměrně dlouhém on-line covidovém období stále v různé míře poznamenané a s příchodem ukrajinských dětí do takových tříd se problémy mezi žáky mnohdy ještě prohloubily.
Diskutováno bylo rovněž o nejzásadnějších problémech, které mezi žáky vznikají a je třeba se jimi zabývat. Jedná se například o šikanu, kyberšikanu a například i obtíž žáků komunikovat osobně, jelikož jejich ovlivnění digitálními technologiemi je velmi výrazné. 
Velký prostor byl věnován preventivním programům a práci s třídním kolektivem včetně praktických cvičení například ve formě komunikačních her. 

Jelikož se kriminalita v čase neustále vyvíjí, je třeba na nové trendy reagovat i v oblasti preventivních aktivit. Je nutné, aby preventisté věděli, jak pracovat se současnou generací dětí a skupinami dětí, jelikož i tyto se v čase vyvíjejí. Efektivita prevence kriminality je přímo úměrná vzdělanosti a odbornosti jejich lektorů a kvalitě předávaných informací.

Seminář se uskutečnil v Centru prevence Městské policie Sokolov.

Seminář se uskutečnil za finanční podpory Karlovarského kraje, Městské policie Karlovy Vary a organizační podpory Městské policie Sokolov.

Autor: Ing. Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje a Nikola Záhorová, mluvčí městské policie Karlovy Vary, 20. 10. 2023