Projekt Internetem bezpečně z Karlovarského kraje obsadil třetí místo v celostátní soutěži o nejlepší preventivní projekt

Národní dny prevence v Ostravě, které se jako největší akce v oblasti prevence kriminality konaly v průběhu měsíce října 2023, přinesly také vyhlášení nejlepších preventivních projektů za rok 2023.  

Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni je soutěž každoročně vyhlašovaná Ministerstvem vnitra za účelem ocenění práce policistů, místních samospráv a neziskových organizací v terénu a podpory sdílení příkladů dobré praxe. Pro rok 2023 bylo hlavním tématem soutěže „prevence kybernetické kriminality ve vztahu ke zvlášť zranitelným obětem“.

Internetem bezpečně 2

Na třetím místě se umístil projekt Internetem bezpečně, který formou různorodých vzdělávacích aktivit zvyšuje povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Projekt používá inovativní výukové metody, trendy a interaktivní přístupy včetně praktických ukázek kybernetických hrozeb společně s konkrétními návody, jak se chránit. Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, osoby s handicapem, pedagogové, specialisté v oblasti prevence kriminality a rizikového chování, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek, úředníci apod.
Realizátorem projektu je spolek you connected z Karlových Varů v čele s představitelem Romanem Kohoutem s bohatými zkušenostmi z policejní praxe v rámci vyšetřování kybernetické trestné činnosti.

Internetem bezpečně

Projekt za Karlovarský kraj do soutěže nominovala krajská manažerka prevence kriminality Tereza Pásková.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek poděkoval realizátorovi za dosavadní preventivní aktivity a poblahopřál k ocenění.  

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje se spolkem dlouhodobě spolupracuje na realizaci nejrůznějších vzdělávacích aktivit v oblasti bezpečného chování na internetu.
Pro následující rok se včetně další spolupráce ze strany jednotlivých obcí připravuje realizace takzvané CYBERSHOW TOUR, kdy každý rok proběhne v jiném městě v kraji unikátní reálná vzdělávací show plná názorných ukázek hackování v reálném čase před očima účastníků akce. Akce bude zaměřena na žáky, studenty, pedagogy a další odbornou i širokou veřejnost.

V rámci soutěže se na druhém místě umístil projekt „Prevence na školách s Policií České republiky“, jehož součástí je šest informačních spotů určených pro vysílání na infotabulích na základních a středních školách.
Na prvním místě se umístil „projekt E-bezpečí“ Univerzity Palackého v Olomouci, jehož obsahem je prevence rizikového chování v on-line prostoru prostřednictvím osvěty i vzdělání žáků, studentů a odborné i široké veřejnosti. Součástí projektu je také on-line poradna, která pomáhá řešit situaci osobám, které se dostaly do obtížné situace spojené s internetem.

Autor: Ing. Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality kraje, 10. 11. 2023