Rady a doporučení – DLOUHODOBÝ VÝPADEK ELEKTRICKÉHO PROUDU

Člověk je na elektřině stále více závislý. Už si skoro neuvědomuje, že bez ní přestává fungovat většina běžných činností. Výpadky elektrické sítě mohou být způsobeny několika faktory, jako jsou například přírodní katastrofy nebo problémy s infrastrukturou. Pojďme si říci něco o rizicích života při dlouhodobém výpadku elektrické energie a jak se co nejlépe připravit na možné nebezpečí.

K výpadku neboli úplné ztrátě napájení může dojít v důsledku poruchy elektrické sítě. V takové situaci se mnoho lidí může cítit bezradně a neví co dělat, aby bez elektřiny přežili. Proto se vyplatí na takovou situaci dobře připravit. Důležité a velmi cenné jsou informace, které nám pomohou nastalou situaci co nejlépe zvládnout.

Náhlý výpadek proudu (blackout) vás může potkat kdykoli. Jednou z nejčastějších příčin výpadků proudu jsou extrémní povětrnostní jevy, jako jsou bouřky nebo vichřice, kdy dochází velmi často k poškození elektrické sítě. K výpadkům může v současnosti dojít také tehdy, když elektrárny překročí tzv. kritické hodnoty, což má za následek okamžité vypnutí a odpojení elektřiny pro obyvatele v blízkém okolí. Je třeba si uvědomit, že výpadky proudu mohou trvat minuty, hodiny nebo dokonce dny. Obnova po havárii může být časově náročná, proto se vyplatí být na všechny okolnosti dobře připraven.

Možné příčiny vzniku výpadku proudu:

 • přírodní jevy (vichřice, povodně, zemětřesení, extrémní námraza),
 • geomagnetické bouře,
 • technické příčiny (požár transformátoru, vyřazení rozvodny z provozu),
 • úmyslné poškození části energetické soustavy,
 • vzájemné působení propojených sítí zemí,
 • nestabilní dodávky energie z obnovitelných zdrojů (sluneční a větrné elektrárny).

Obrázek: Požár transformátoru v rozvodně Chodov v Praze 4 ze dne 18.06.2013, kdy polovina města byla bez proudu.

https://cdn.xsd.cz/resize/67397402d08032f8ad1e404e93bee5e0_resize=1024,714_.jpg?hash=a568a171d937ba67113dcdd7fec82bdc

Zdroj: www.pozary.cz  

Tyto příčiny a rizika, při kterých dochází k výpadku dodávky elektrické energie, můžou zapříčinit nemalé problémy. K tomu současná politická situace ve světě a vzrůstající inflace vyvolávají mezi veřejností nejistotu a obavy. Výpadek proudu, zejména několikadenní, může tuto situaci ještě zhoršit. Není však třeba panikařit. Je velmi důležité zachovat klid. K přežití i několikadenního výpadku proudu stačí trocha znalostí a odpovídající příprava.

Rizika spojená s výpadkem proudu, kdy nefunguje a nelze použít:

 • rádia, TV – nemáme k dispozici aktuální informace,
 • dobití mobilního telefonu, počítače – nemůžeme komunikovat,
 • rychlovarné konvice, varné desky, elektrické a mikrovlnné trouby, plynové sporáky s jiskrou – nemůžeme si uvařit nebo ohřát jídlo,
 • svícení v domácnosti – tma v bytě ve večerních hodinách,
 • topení a teplá voda – zima v domácnosti a dostupnost jen studené vody,
 • lednice, mrazáky, pračky – nemožnost uchovávat kazící se potraviny, vyprání prádla,
 • zabezpečovací zařízení domácnosti apod.

Další obecná rizika spojená s výpadkem proudu, kdy nefunguje:

 • obecně všechny přístroje, které ke svému provozu potřebují připojení do el. sítě a nemají vlastní záložní zdroj/baterii,
 • veřejné osvětlení – ve večerních hodinách tma v ulicích,
 • dopravní signalizační zařízení – neřízené křižovatky silnic a komplikace v dopravě,
 • bankomaty, čerpací stanice – nedostatek hotovosti a nemožnost tankování PHM do vozidel,
 • obchody – omezená možnost nákupů,
 • výtahy v budovách, garážová vrata a brány apod.

Obrázek: Komplikace v dopravě hlavního města

Sliby o dopravě: auta v centru nahradí autobusy a lodě | Týden.cz

Zdroj: Týden.cz

Doporučení k předejití a přípravě na výpadek proudu:

 • zajistěte si dostatek zásoby pitné vody a trvanlivých potravin,
 • připravte si alternativní zdroje světla na baterie nebo solární baterie, pokud použijete svíčky, mějte je pod stálým dohledem,
 • mějte přiměřený finanční obnos v hotovosti,
 • vytvořte si dostatek léků, které užíváte a zajistěte vybavenost lékárničky,
 • zabezpečte si zdroje ohřevu jídla např. camping vařič,
 • pokud máte automobil, mějte plnou nádrž paliva, ale nejezděte zbytečně,
 • mějte nabité power banky pro dobití mobilu, ale netelefonujte zbytečně.

Nepodceňujte preventivní opatření, mezi která patří připravenost v dostatečném množství zásob jak potravin, tak materiálu pro zvládnutí situace dlouhodobého výpadku energie. Minimalizujete tak riziko strádání a urgentní pomoci. 

Informace z průzkumu v roce 2018, který prováděl HZS Karlovarského kraje k připravenosti obyvatelstva na případ dlouhodobého výpadku elektrické energie naleznete zde.
Další cenné informace o dlouhodobém výpadku elektrické energie a jak se na něj připravit naleznete v článku na Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje bezport.cz.

 

1. listopadu 2023 | Autor: HZS Karlovarského kraje