Rady a doporučení – EXTRÉMNÍ SUCHO A NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ

Jasné, slunečné, a především srážkově podprůměrné počasí posledních dní způsobuje velké sucho a nahrává snadnému vzniku požárů suché trávy nebo porostů v lese. Pojďme si říci něco o extrémním suchu a nebezpečí vzniku požárů, jak jim předcházet a co dělat ke zvládnutí nebezpečí, pokud situace nastane.

Co je extrémní sucho?

Sucho je většinou jevem nahodilým, který vzniká z důvodů srážkového deficitu v určitém časovém intervalu a na určitém místě. Vyskytuje se z velké části nepravidelně s trváním od několika dní až po několik měsíců, které je pak označováno jako extrémní. Sucho bývá velmi často doprovázeno nadnormálními teplotami vzduchu, nižší relativní vlhkostí, zmenšenou oblačností a větším počtem hodin slunečního svitu. Důsledkem těchto faktorů je vyšší výpar ze zemského povrchu do atmosféry (evapotranspirace) a prohlubuje se další nedostatek vody. Český hydrometeorologický ústav na svém webu rozlišuje sucho klimatické, půdní a hydrologické. Speciálními postupy a přístupy, pomocí nichž lze na základě operativních informací o počasí vyhodnocovat aktuální vláhově-bilanční stav krajinného prostředí, modeluje kvalifikovaný odhad výskytu sucha a jeho vývoj v nejbližším období - Portál ČHMÚ : Aktuální situace : Monitoring sucha (chmi.cz)

 

Obrázek: Extrémní sucho

https://voda.tzb-info.cz/docu/clanky/0190/019043on.jpg

Zdroj: www.deník.cz

 

Dopady sucha na člověka a jeho okolí: 

 • nedostatek zdrojů vody (povrchové i podzemní),
 • znečištění povrchové vody,
 • neúroda,
 • velké riziko vzniku požárů většího rozsahu

 

Obrázek: Hašení lesního požáru v okolí Bublavy dne 04.06.2023

Bublava_16.JPG

Zdroj: HZS KVK

 

Co znamená zvýšené nebezpečí vzniku požárů?

Je to zpravidla doba v období velkého sucha, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby. Na základě těchto indikací může Rada kraje na svém území rozhodnout o vyhlášení opatření vydáním nařízení kraje, kterým stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, které je závazné pro právnické osoby, podnikající fyzické i fyzické osoby. Rada Karlovarského kraje vydala dne 23. 05. 2016 Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2016, kterým stanovila podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Nařízení je stále platné. V případě nutnosti vyhlásí hejtman období a území, pro které zvýšené nebezpečí aktuálně platí a zakáže například:

 • rozdělávat a udržovat ohně,
 • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 • pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích,
 • používat pyrotechnické výrobky,
 • používat jiné zdroje zapálení (např. létající přání, lampiony se světlem z otevřeného ohně, pochodně apod.),
 • spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů.

 

Obrázek: Ukázka možné výstrahy ČHMU ze dne 05.08.2022

Zdroj: www.chmi.cz

 

Doporučení ke zmírnění následků extrémního sucha:

 • mějte doma přiměřené zásoby pitné vody,
 • v domácnosti omezte používání pitné vody z veřejného vodovodu,
 • užitkovou vodu z domácnosti (bez chemikálií) použijte na zalévání,
 • nesekejte trávníky,
 • buďte obezřetní a sledujte aktuální informace o vývoji počasí,
 • řiďte se pokyny vydanými pro nastalou situaci.

 

Další informace o extrémním suchu naleznete na Bezportu zde.

Informace o zásahu při velkém lesním požáru u Bublavy naleznete zde.

Video s radami, jak se chovat při extrémním horku a suchu můžete zhlédnout zde.

červenec 2023 | Autor: HZS Karlovarského kraje