Rady a doporučení – SILVESTR

Vánoční svátky máme za sebou a už se blíží Silvestr a oslavy Nového roku. Toto veselí je spojováno s bujarým slavením doprovázeným efekty zábavní pyrotechniky. Pojďme si říci pár důležitých rad pro šťastné prožití Novoročního času.

Konec roku je převážně spojován s obecným veselí, scházení se lidí na půlnoc, boucháním petard a pouštěním ohňostrojů. Dále se dozvíte dobré rady, jak si Silvestrovské veselí užít bez úhony.

Rizika zábavní pyrotechniky

Je to dlouholetá tradice řádně oslavit Silvestr s ohlédnutím za rokem stávajícím a těšením se na rok nový. Někdo slaví v kruhu rodinném doma, jiní vyrazí na hory a další do víru města na ohňostroj.

https://www.zachranny-kruh.cz/image.php?274864&1&mw=400&mh=400
Pravidla stanovená vyhláškami obcí

V některých obcích upravuje místo a čas používání zábavní pyrotechniky obecně závazná vyhláška. Také úplný zákaz používání pyrotechnických výrobků je v pravomoci jednotlivých obcí na základě obecně závazných vyhlášek. Základním právním předpisem je zákon č. 206/2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Proto je dobré se včas informovat ve vaší obci o případných omezeních použití pyrotechniky i s ohledem na nedávné události střelby na univerzitě v Praze.

Pokud budete chtít pyrotechniku použít, mějte na paměti:
  • správný výběr pyrotechniky jen od osvědčených prodejců v kamenných prodejnách, kde jsou zaručeny správné skladovací podmínky,
  • řídit se pokyny výrobce v českém jazyce,
  • pyrotechniku odpalovat pouze na volných prostranstvích v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat,
  • neodpalovat zábavnou pyrotechniku pod vlivem alkoholu,
  • pyrotechnika nepatří v žádném případě do rukou dětem!

Příčiny, možné důsledky a jak reagovat na poranění pyrotechnikou můžete shlédnout zde.

https://www.zachranny-kruh.cz/image.php?275822&1&mw=400&mh=400
 
Co když přeci jen začne hořet, nebo dojde k poranění?
  • Pokud přes všechna bezpečnostní opatření k požáru nebo zranění dojde, zachovejte chladnou hlavu.
  • Při požáru se můžete pokusit oheň zlikvidovat vlastními silami. Je nutné reagovat rychle a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky, např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny).
  • Při poranění poskytněte první pomoc. V případě popálenin je důležité postižené místo chladit vodou, v případě masivního krvácení toto krvácení zastavit a rychle přivolat pomoc třeba pomocí aplikace Záchranka.

V žádném případě však nepřeceňujte své síly a pokud jde o ohrožení života neváhejte zavolat na tísňovou linku 150 nebo 112.

Aby byly oslavy a příchod nového roku opravdu radostné, buďte ohleduplní, obezřetní a myslete na své bezpečí a bezpečí ostatních.

 

29. prosince 2023 | Autor: HZS Karlovarského kraje