Seriál o činnosti HZS Karlovarského kraje během řešení následků pandemie COVID-19

Souhrnná statistika událostí řešených HZS Karlovarského kraje v období 7. 3. – 17. 5. 2020

HZS Karlovarského kraje pro vás připravil infografiky shrnující data a zajímavosti za období trvání nouzového stavu, při němž kromě plnění běžných úkolů sboru poskytoval podporu a věcné prostředky při spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje, Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje, složkami IZS i zdravotnickými a sociálními zařízeními na plnění úkolů těchto subjektů.

Během června 2020 zde bude postupně zveřejněno 8 infografik, které jsou tematicky zaměřeny na druhy událostí řešených HZS Karlovarského kraje během nouzového stavu, na druhy informačních kanálů využívaných HZS Karlovarského kraje ke zveřejňování aktuálních informací během krizového stavu, na informační podporu poskytovanou ostatním subjektům podílejícím se na řešení následků pandemie COVID-19 a materiální podporu pro zajištění plnění mimořádných a krizových opatření přijatých pro zmírnění průběhu této pandemie.

Díl 1: Reakce na šíření viru SARS-CoV-2 (data za období 7. 3. – 17. 5. 2020)

1 Úvod_COVID-19.PNG

Díl 2: Souhrnná statistika událostí řešených HZS Karlovarského kraje v období 7. 3. – 17. 5. 2020

2 Činnost HZS KVK.PNG

 

8. červen 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje