Školení starostů obcí v ORP Kraslice

Dne 28. března 2023 probíhá vzdělávání starostů obcí ORP Kraslice zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.

 

Školení starostů ORP Kraslice