Soutěžní on-lin kvíz z oblasti internetového bezpečí bude ukončen 29. února!

Žáci a studenti základních a středních škol v Karlovarském kraji mohou soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet už jen do 29. února 2024. 

Cílem soutěžních kvízů je informovat jednu z nejzranitelnějších a nejvíce aktivních skupin v on-line prostoru, děti a mládež, o jeho bezpečném užívání. Odměnou za úspěšné splnění kvízu jsou hodnotné ceny od společnosti Microsoft s.r.o. a GORDIC spol. s r.o. v podobě Xboxů, dronů, tabletů nebo chytrých hodinek. 

Před vyplněním soutěžního on-line kvízu si žáci a studenti mohou prostudovat e-learningové lekce a krátké videospoty na téma bezpečné chování na internetu a při používání informačních a komunikačních technologií. Ti zvídavější si mohou zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky kybernetické bezpečnosti.

KPBI logo

I pro tento rok Karlovarský kraj vyhlásil doprovodnou Soutěž škol v rámci které jedna základní a jedna střední škola s nejvyšším počtem úspěšných řešitelů soutěžního kvízu získá poukázku na nákup vybavení (hardware i software), či pomůcek souvisejících se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci ve škole v prostředí internetu ve výši 15 000 Kč.

Po ukončení soutěže proběhne losování vítězů a krajské finálové kolo soutěžního Kvízu PLUS, jehož vítěz bude reprezentovat Karlovarský kraj na celostátním finále.

Kriminalita páchaná v kyberprostoru každoročně stoupá. Objevují se nové, sofistikovanější trestné činy a nejrůznější závadová jednání. Oběťmi jsou velice často děti, ale mnohdy i ony samy jsou pachateli z úmyslu či nevědomosti. V oblasti internetové bezpečnosti je třeba neustále preventivně působit na děti a mládež v každém věku. Do soutěže se mohou děti zapojit jak samy doma, tak s pedagogem a ostatními spolužáky v průběhu vyučování.

Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR.
Jeho hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou rovněž připraveny edukativní materiály pro pedagogy, rodiče, seniory, policisty, či veřejnost.

Soutěžní kvízy, včetně pravidel a všechny vzdělávací materiály z oblasti internetové bezpečnosti jsou dostupné na webových stránkách projektu.  

Plakát soutěžní on-line kvíz 2023/2024

Autor: Ing. Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje, 12. 1. 2024