Úředníci Krajského úřadu Karlovarského kraje byli proškoleni v oblasti prevence internetových podvodů

Zástupci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje prostřednictvím nového projektu "Podvodníci v kyber, peníze si hlídej aneb Internetem bezpečně" připravili pro úředníky Krajského úřadu Karlovarského kraje seminář zaměřený na prevenci internetových podvodů.

Podvodníci v kyber 6

Lstivých podvodníků, kteří číhají na internetu a okrádají důvěřivé lidi, stále přibývá. Stačí pár nerozvážných kliknutí a z bankovního účtu mohou zmizet celoživotní úspory. Podvodníci vymýšlejí stále nové metody k okradení svých obětí. Kromě falešných e-mailů a SMS zpráv se jedná také o podvodné telefonáty a podvody na sociálních sítích. Oběťmi se mohou stát lidé každého věku i vzdělání. Účinnou prevencí je pouze vlastní obezřetnost a především vzdělanost v této oblasti.

Vzhledem k nárůstu podvodů v kyber prostoru vytvořili policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje nový projekt pod názvem „Podvodníci v kyber, peníze si hlídej aneb Internetem bezpečně“. Projekt vznikl ve spolupráci Odboru analytiky a kybernetické kriminality a Oddělení tisku a prevence. Účelem projektu je vzdělávání veřejnosti prostřednictvím ukázek a kazuistik kybernetických podvodů včetně doporučení účinných preventivných opatření.

Podvodníci v kyber 7

Dne 21. září 2023 se konal v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje seminář pro úředníky zaměřený primárně na prevenci podvodů páchaných v kyber prostoru.
Seminář byl určen pro úředníky a zaměstnance, kteří měli zájem se v rámci svého profesního i osobního života v tématu více orientovat, případně se v rámci své pracovní náplně zaměřují na prevenci kybernetické kriminality, kybernetickou bezpečnost, či bezpečné užívání IT technologií.
Semináře se zúčastnilo celkem 50 úředníků.
Účastníci na závěr semináře zvídavými dotazy zjišťovali například, zda pro prodej mobilního telefonu postačí jeho uvedení do továrního nastavení pro zajištění nedostupnosti dat.
V rámci semináře účastníci obdrželi také propagační předměty projektu například v podobě bezpečnostní krytky webkamery a preventivně informačních materiálů.

Podvodníci v kyber 2

Lektory semináře byly mjr. Bc. Roman Kohout, vedoucí Odboru analytiky a kybernetické kriminality KŘP KVK a zakladatel projektu Internetem bezpečně, který na konkrétních příkladech z praxe poukazoval na nebezpečnost používání nezabezpečených moderních technologií nejen v domácnosti, a také hovořil o riziku nevhodně zabezpečených dat a technologií ve vztahu k jejich zneužití, ztrátě, či odcizení.
Krajská koordinátorka prevence kpt. Bc. Zuzana Churaňová z Oddělení tisku a prevence KŘP KVK prezentovala aktuální kazuistiky z Karlovarského kraje v oblasti internetových podvodů.

Seminář byl organizačně zajištěn ve spolupráci Oddělení bezpečnosti a prevence a Oddělení personálních věcí a vzdělávání Krajského úřadu Karlovarského kraje. 
 

Prvotní semináře v rámci nového projektu byly realizovány již pro Městský úřad Cheb a Městský úřad Aš v měsících květnu a červnu tohoto roku.

Autor: Ing. Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje, 25. 9. 2023