Vyšla souhrnná zpráva o realizaci politiky závislostí v krajích v roce 2022

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Úřadu vlády ČR vydalo letos zprávu o realizaci politiky závislostí v krajích ve formátu časopisu Zaostřeno.

Zpráva nabízí souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v koordinaci politiky v oblasti závislostí, financování v oblasti závislostí a dostupnosti adiktologických služeb. Podkladem pro tento dokument jsou výroční zprávy, které v jednotlivých krajích zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři již od roku 2004.

V Karlovarském kraji přetrvává nízká dostupnost napříč všemi typy služeb, a to i přes snahu stimulovat vznik chybějících služeb ze všech úrovní veřejné správy. Naopak jako příklad dobré praxe se v souhrnné zprávě objevuje projekt Karlovarského kraje "Rosteme společně", který vznikl v roce 2022 jako reakce na potřebu rozšiřování a prohlubování kvalifikace pracovníků neziskových organizací a orgánů veřejné správy, kteří přicházejí do kontaktu s osobami závislými či ohroženými závislostním chováním. Zpráva dále také zmiňuje v rámci analytické činnosti projekt ORP Cheb Mapování zkušeností dětí a mládeže s alkoholem, tabákem a jinými návykovými látkami, jehož realizátorem byl odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Cheb (místní protidrogová koordinátorka Bc. Marcela Kopecká).

Celá zpráva je k dispozici zde.

Autorka textu: Bc. Martina Valentová, krajská protidrogová koordinátorka
Publikováno: 4. ledna 2024