VÝSTRAHA ČHMÚ – Extrémně silné bouřky

Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje výstrahu na extrémně silné bouřky s extrémním stupněm nebezpečí, která je v platnosti od 22. června 18:00 hod. do 23. června 04:00 hod.

V uvedeném období se na území Karlovarského kraje se očekává možný výskyt extrémně silných bouřek s nárazy větru kolem 110 km/h, kroupami kolem 5 cm a krátkodobým intenzivním deštěm.

Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopením podchodů, podjezdů, sklepů, podemletím komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru budou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také velké kroupy i kolem 5 cm a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod.

Doporučení ke zmírnění následků jevu:
  • dbejte na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami,
  • zabezpečte okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod.,
  • nevstupujte a nevjíždějte do proudící vody a zatopených míst,
  • při řízení vozidla v bouřce snižte rychlost jízdy a jezděte velmi opatrně,
  • vývoj a postup bouřek sledujte na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Rady a doporučení:

Víte, kde hledat informace o hrozbě a výskytu velmi silné bouřky? Znáte zásady správného chování před vznikem velmi silné bouřky, při jejím vzniku a jak se zachovat po odeznění této mimořádné události? 

Odpovědi na uvedené otázky naleznete na Bezportu zde.

 

21. června 2023 | Autor: HZS Karlovarského kraje