VÝSTRAHA ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY

Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje výstrahu na velmi silné bouřky, která je v platnosti od 26. srpna od 12:00 do 23:00 hodin.

Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 50 mm a kroupami. V závislosti na intenzitě přívalových srážek může dojít k rychlým vzestupům hladin zejména menších vodních toků, přičemž není ojediněle vyloučeno krátkodobé dosažení stupně povodňové aktivity. Větší riziko můžeme očekávat již v silně nasycených povodích z předchozích srážek.

Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod.

Doporučení ke zmírnění následků silných bouřek:

  • Dbejte na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami.
  • Zabezpečte okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod.
  • Nevstupujte a nevjíždějte do proudící vody a zatopených míst.
  • Při řízení vozidla v bouřce snižte rychlost jízdy a jeďte velmi opatrně.

Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Rady a doporučení

Víte, kde hledat další informace o hrozbě a výskytu velmi silných bouřek? Znáte zásady správného chování před vznikem této hrozby, při jejím vzniku a jak se zachovat po ní? 

Odpovědi na uvedené otázky naleznete zde.

 

26. srpna 2022 | Autor: HZS Karlovarského kraje