VÝSTRAHA ČHMÚ – Velmi vysoké teploty

Aktualizováno (5. 8. 2022, 11:00 hod.): Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje výstrahu na velmi vysoké teploty s vysokým stupněm nebezpečí, která je v platnosti od 5. srpna 11:08 do 5. srpna 21:00 hodin.

V uvedeném období se na území Karlovarského kraje očekává výskyt odpoledních teplot překračujících 34 °C.

Tropické teploty představují velmi vysokou zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. V dopravě mohou způsobit vybočení a lomy kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem.

Doporučení ke zmírnění následků velmi vysokých teplot:

  • Dodržujte pitný režim, zvyšte konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které kombinujte s minerálními vodami.
  • Omezte tělesnou zátěž a nepobývejte na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
  • Nenechávejte děti nebo zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci.
  • Zvýšenou pozornost věnujte starším a nemocným lidem a malým dětem.

V důsledku dlouhotrvajícího sucha a vysokých teplot vzduchu hrozí i nebezpečí vzniku požárů, které se mohou rychle rozšířit, způsobit velké škody a ohrozit lidské životy.

Doporučení ke zmírnění následků nebezpečí vzniku požáru:

  • V lesích ani jinde v přírodě nerozdělávejte oheň, nevypalujte trávu, nekuřte a neodhazujte cigaretové nedopalky na zem, nepoužívejte přenosné vařiče ani jiné zdroje otevřeného ohně.
  • Řiďte se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.
  • Dbejte na úsporné hospodaření s vodou.
  • Všímejte si jakýkoliv náznaků vznikajících ohnisek požárů, a to i v místech po předešlých požárech, které se mohou šířit v podzemí prostřednictvím kořenového systému, v rašeliništích apod.
  • Při výjezdu zemědělské techniky zkontrolujte její technický stav a odstraňte případné závady. V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou, dbejte zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské techniky.
  • Při probíhajících žních se zemědělcům doporučuje dohodnout se s profesionálními nebo dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách u pole se základní hasičskou technikou.

Rady a doporučení

Víte, kde hledat další informace o hrozbě a výskytu velmi vysokých teplot a nebezpečí vzniku a šíření požárů? Znáte zásady správného chování před vznikem těchto hrozeb, při jejich vzniku a jak se zachovat po nich? 

Odpovědi na uvedené otázky naleznete zde (extrémně vysoké teploty) a zde (požár v přírodě).

 

Zvýšenému nebezpečí vzniku požárů byl věnován i letošní den požární bezpečnosti připadající vždy na „pátek 13.“, který letos proběhl v květnu. Bližší informace naleznete v tomto článku.

 

5. srpna 2022 | Autor: HZS Karlovarského kraje