Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Cheb

Analýza ohrožení obcí ORP Cheb
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Cheb a mají potenciál způsobit vznik krizové situace
- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Dolní Žandov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Úbočí; skot
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o., provoz Dolní Žandov, Hnát Kurt ml.; drůbež
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Milíkov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Velká Šitboř; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
- CFARMA s. r.o. - Stará Voda; skot
- Jindřich Janovský st., Jindřich Janovský ml., Dolní Žandov - Brtná; skot
- Pavel Sýkora - Vysoká (Stará Voda); skot, prasata
  Přívalová povodeň - 7 kritických bodů
Františkovy Lázně
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- ANIMO Žatec, a.s., prasata
- PG Hazlov; Skot
- Rolnická Skalná s.r.o. - Skalná, Starý Rybník; skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; drůbež
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; drůbež
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Slatinný potok
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Cheb
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
- ANIMO Žatec, a.s., prasata
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- GASFARM s.r.o, Pelhřimov; skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; drůbež
- Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna ohrožení, chlor
- ZS Cheb, zóna ohrožení, amoniak
  Přívalová povodeň - 13 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Břehnický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Přirozená povodeň, Q100 - Slatinný potok
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Křižovatka
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farmy Plesná, s.r.o. - Vackov; skot
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. - Nový Kostel; skot, drůbež
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Nová Ves (u seníku); skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Libá
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; Skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; drůbež
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; drůbež
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Libský potok
Lipová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o., provoz Dolní Žandov, Hnát Kurt ml.; drůbež
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Milíkov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Velká Šitboř; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
- Jindřich Janovský st., Jindřich Janovský ml., Dolní Žandov - Brtná; skot
- Pavel Sýkora - Vysoká (Stará Voda); skot, prasata
- Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, skot
  Přívalová povodeň - 7 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Luby
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farmy Plesná, s.r.o. - Vackov; skot
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); skot
- RVES BUBLAVA, s.r.o. - Bublava; skot, ovce
- SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. - Nový Kostel; skot, drůbež
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lubinka
Milhostov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Nová Ves (u seníku); skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Horka, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Libocký potok
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Zvláštní povodeň, VD Horka
Milíkov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Úbočí; skot
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Milíkov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Velká Šitboř; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lipoltovský potok
Nebanice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Nový Kostel
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- Farmy Plesná, s.r.o. - Vackov; skot
- Jiří Skalický - Libnov; skot
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); skot
- SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. - Nový Kostel; skot, drůbež
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Nová Ves (u seníku); skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Horka, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Libocký potok
Přirozená povodeň, Q100 - Lubinka
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Zvláštní povodeň, VD Horka
Odrava
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
- ANIMO Žatec, a.s., prasata
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
- Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lipoltovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Okrouhlá
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Milíkov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Velká Šitboř; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Plesná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farmy Plesná, s.r.o. - Vackov; skot
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); skot
- SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. - Nový Kostel; Skot, drůbež
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Pomezí nad Ohří
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- GASFARM s.r.o, Pelhřimov; skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; drůbež
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Poustka
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; drůbež
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; drůbež
  Přirozená povodeň, Q100 - Slatinný potok
Skalná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Rolnická Skalná s.r.o. - Skalná, Starý Rybník; skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Nová Ves (u seníku); skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Sázek
Třebeň
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- ANIMO Žatec, a.s., prasata
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- Rolnická Skalná s.r.o. - Skalná, Starý Rybník; skot
- Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Nová Ves (u seníku); skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Tuřany
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Milíkov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Velká Šitboř; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
- David Bitto - Nebanice; drůbež
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Lipoltovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Velký Luh
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farmy Plesná, s.r.o. - Vackov; skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Nová Ves (u seníku); skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Vojtanov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; skot
- Rolnická Skalná s.r.o. - Skalná, Starý Rybník; skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; drůbež
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Zvětšit tabulku
Analýza ohrožení obcí ORP Cheb
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Cheb a mají potenciál způsobit vznik krizové situace
- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Dolní Žandov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Úbočí; skot
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o., provoz Dolní Žandov, Hnát Kurt ml.; drůbež
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Milíkov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Velká Šitboř; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
- CFARMA s. r.o. - Stará Voda; skot
- Jindřich Janovský st., Jindřich Janovský ml., Dolní Žandov - Brtná; skot
- Pavel Sýkora - Vysoká (Stará Voda); skot, prasata
  Přívalová povodeň - 7 kritických bodů
Františkovy Lázně
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- ANIMO Žatec, a.s., prasata
- PG Hazlov; Skot
- Rolnická Skalná s.r.o. - Skalná, Starý Rybník; skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; drůbež
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; drůbež
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Slatinný potok
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Cheb
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
- ANIMO Žatec, a.s., prasata
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- GASFARM s.r.o, Pelhřimov; skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; drůbež
- Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna ohrožení, chlor
- ZS Cheb, zóna ohrožení, amoniak
  Přívalová povodeň - 13 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Břehnický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Přirozená povodeň, Q100 - Slatinný potok
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Křižovatka
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farmy Plesná, s.r.o. - Vackov; skot
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. - Nový Kostel; skot, drůbež
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Nová Ves (u seníku); skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Libá
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; Skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; drůbež
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; drůbež
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Libský potok
Lipová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o., provoz Dolní Žandov, Hnát Kurt ml.; drůbež
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Milíkov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Velká Šitboř; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
- Jindřich Janovský st., Jindřich Janovský ml., Dolní Žandov - Brtná; skot
- Pavel Sýkora - Vysoká (Stará Voda); skot, prasata
- Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, skot
  Přívalová povodeň - 7 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Luby
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farmy Plesná, s.r.o. - Vackov; skot
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); skot
- RVES BUBLAVA, s.r.o. - Bublava; skot, ovce
- SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. - Nový Kostel; skot, drůbež
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lubinka
Milhostov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Nová Ves (u seníku); skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Horka, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Libocký potok
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Zvláštní povodeň, VD Horka
Milíkov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Úbočí; skot
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Milíkov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Velká Šitboř; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lipoltovský potok
Nebanice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Nový Kostel
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- Farmy Plesná, s.r.o. - Vackov; skot
- Jiří Skalický - Libnov; skot
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); skot
- SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. - Nový Kostel; skot, drůbež
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Nová Ves (u seníku); skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Horka, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Libocký potok
Přirozená povodeň, Q100 - Lubinka
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Zvláštní povodeň, VD Horka
Odrava
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
- ANIMO Žatec, a.s., prasata
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
- Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lipoltovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Okrouhlá
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Milíkov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Velká Šitboř; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Plesná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farmy Plesná, s.r.o. - Vackov; skot
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); skot
- SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. - Nový Kostel; Skot, drůbež
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Pomezí nad Ohří
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- GASFARM s.r.o, Pelhřimov; skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; drůbež
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Poustka
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; drůbež
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; drůbež
  Přirozená povodeň, Q100 - Slatinný potok
Skalná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Rolnická Skalná s.r.o. - Skalná, Starý Rybník; skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Nová Ves (u seníku); skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Sázek
Třebeň
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- ANIMO Žatec, a.s., prasata
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- Rolnická Skalná s.r.o. - Skalná, Starý Rybník; skot
- Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Nová Ves (u seníku); skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Tuřany
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Milíkov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Velká Šitboř; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
- David Bitto - Nebanice; drůbež
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Lipoltovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Velký Luh
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farmy Plesná, s.r.o. - Vackov; skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Nová Ves (u seníku); skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Vojtanov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; skot
- Rolnická Skalná s.r.o. - Skalná, Starý Rybník; skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; drůbež
  Přívalová povodeň - 2 kritické body