Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Sokolov

Analýza ohrožení obcí ORP Sokolov
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Sokolov a mají potenciál způsobit vznik krizové situace
- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Březová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- Antonín Očovan -  Rovná ; skot
- Ivo Černohorský - Arnoltov; skot
- Farma DASO s.r.o. - Lobzy; skot
- Kofroň Miroslav - Kamenice; skot, ovce
- Novák Stanislav - Šabina; skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Tisová
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Libava
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Bukovany
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Novák Stanislav - Šabina; skot
   
Citice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Novák Stanislav - Šabina; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Dasnice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Novák Stanislav - Šabina; Skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Dolní Nivy
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- David Bitto - Krajková, kachny
- Jiří Skalický - Libnov; skot
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; ovce, kozy
- Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.; ovce, kozy
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Dolní Rychnov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma DASO s.r.o. - Lobzy; skot
- Kofroň Miroslav - Kamenice; skot, ovce
Únik nebezpečné látky:
- ZS Sokolov, zóna ohrožení, amoniak
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Habartov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- David Bitto - Krajková; kachny
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Horka, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 6 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Libocký potok
Zvláštní povodeň, VD Horka
Horní Slavkov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma DASO s.r.o. - Lobzy; skot
- NADE, s.r.o. - Krásno; skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
  Přívalová povodeň - 6 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Stoka
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Chlum Svaté Maří
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- Novák Stanislav - Šabina; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
  Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Chodov
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Tatrovický potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Josefov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- David Bitto - Krajková; kachny
- Jiří Skalický - Libnov; skot
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Kaceřov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Libocký potok
Zvláštní povodeň, VD Horka
Krajková
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- David Bitto - Krajková; kachny
- Jiří Skalický - Libnov; skot
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); skot
- Štefan Salva zemědělská výroba s.r.o. - Kraslice, Mlýnská; skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Horka, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Královské Poříčí
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- SUAS - sanační, s.r.o.. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot
skupina B, zóna HP:
- Synthomer a.s. - Sokolov, propylen
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Krásno
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROWILD Nová Ves, s.r.o. - Nová Ves; prasata
- NADE, s.r.o. - Krásno; skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Stoka
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Kynšperk nad Ohří
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- Ivo Černohorský - Arnoltov; skot
- Novák Stanislav - Šabina; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Libocký potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Suchý potok
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Libava
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Libavské Údolí
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Ivo Černohorský - Arnoltov; skot
- Novák Stanislav - Šabina; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
  Přirozená povodeň, Q100 - Velká Libava
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Loket
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- SUAS - sanační, s.r.o.. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot
  Přívalová povodeň - 8 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Loučský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Stoka
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Lomnice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- David Bitto - Krajková; kachny
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Nová Ves
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROWILD Nová Ves, s.r.o. - Nová Ves; prasata
- NADE, s.r.o. - Krásno; skot
- FARMA POUTNOV s.r.o.; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Podhora
Nové Sedlo
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- SUAS - sanační, s.r.o.. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot
  Přívalová povodeň - 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Loučský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Rovná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROWILD Nová Ves, s.r.o. - Nová Ves; prasata
- Antonín Očovan -  Rovná ; skot
- Ivo Černohorský - Arnoltov; skot
- Farma DASO s.r.o. - Lobzy; skot
- Kofroň Miroslav - Kamenice; skot, ovce
- NADE, s.r.o. - Krásno; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Libava
Sokolov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma DASO s.r.o. - Lobzy; skot
- Kofroň Miroslav - Kamenice; skot, ovce
- SUAS - sanační, s.r.o.. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot
Únik nebezpečné látky:
- ZS Sokolov, zóna ohrožení, amoniak
skupina B, zóna HP:
- Synthomer a.s. - Sokolov, propylen
skupina A:
- OQEMA, s.r.o. - Sokolov, peroxid vodíku
Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lobezský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Staré Sedlo
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- SUAS - sanační, s.r.o.. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot
  Přívalová povodeň - 6 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Svatava
mapa ohrožení obce
  skupina B, zóna HP:
- Synthomer a.s. - Sokolov, propylen
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Šabina
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Ivo Černohorský - Arnoltov; skot
- Novák Stanislav - Šabina; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Tisová
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Libava
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Tatrovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; ovce, kozy
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Tatrovický potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Těšovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- SUAS - sanační, s.r.o.. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot
skupina B, zóna HP:
- Synthomer a.s. - Sokolov, propylen
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Vintířov
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Vřesová
mapa ohrožení obce
Únik nebezpečné látky:
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., amoniak (vodný)/ hydrazin
skupina A:
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Vřesová, čpavková voda
skupina B:
LINDE GAS, a. s. - Vřesová, zkapalněný kyslík
Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Tatrovický potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Zvětšit tabulku
Analýza ohrožení obcí ORP Sokolov
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Sokolov a mají potenciál způsobit vznik krizové situace
- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Březová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- Antonín Očovan -  Rovná ; skot
- Ivo Černohorský - Arnoltov; skot
- Farma DASO s.r.o. - Lobzy; skot
- Kofroň Miroslav - Kamenice; skot, ovce
- Novák Stanislav - Šabina; skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Tisová
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Libava
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Bukovany
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Novák Stanislav - Šabina; skot
   
Citice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Novák Stanislav - Šabina; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Dasnice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Novák Stanislav - Šabina; Skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Dolní Nivy
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- David Bitto - Krajková, kachny
- Jiří Skalický - Libnov; skot
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; ovce, kozy
- Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.; ovce, kozy
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Dolní Rychnov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma DASO s.r.o. - Lobzy; skot
- Kofroň Miroslav - Kamenice; skot, ovce
Únik nebezpečné látky:
- ZS Sokolov, zóna ohrožení, amoniak
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Habartov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- David Bitto - Krajková; kachny
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Horka, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 6 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Libocký potok
Zvláštní povodeň, VD Horka
Horní Slavkov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma DASO s.r.o. - Lobzy; skot
- NADE, s.r.o. - Krásno; skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
  Přívalová povodeň - 6 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Stoka
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Chlum Svaté Maří
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- Novák Stanislav - Šabina; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
  Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Chodov
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Tatrovický potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Josefov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- David Bitto - Krajková; kachny
- Jiří Skalický - Libnov; skot
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Kaceřov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Libocký potok
Zvláštní povodeň, VD Horka
Krajková
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- David Bitto - Krajková; kachny
- Jiří Skalický - Libnov; skot
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; skot
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); skot
- Štefan Salva zemědělská výroba s.r.o. - Kraslice, Mlýnská; skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Horka, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Královské Poříčí
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- SUAS - sanační, s.r.o.. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot
skupina B, zóna HP:
- Synthomer a.s. - Sokolov, propylen
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Krásno
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROWILD Nová Ves, s.r.o. - Nová Ves; prasata
- NADE, s.r.o. - Krásno; skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Stoka
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Kynšperk nad Ohří
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- Darek Šupka - Kaceřov; skot
- David Bitto - Nebanice; drůbež
- Ivo Černohorský - Arnoltov; skot
- Novák Stanislav - Šabina; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna ohrožení, chlor
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Libocký potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Suchý potok
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Libava
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Libavské Údolí
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Ivo Černohorský - Arnoltov; skot
- Novák Stanislav - Šabina; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
  Přirozená povodeň, Q100 - Velká Libava
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Loket
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- SUAS - sanační, s.r.o.. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot
  Přívalová povodeň - 8 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Loučský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Stoka
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Lomnice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- David Bitto - Krajková; kachny
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Nová Ves
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROWILD Nová Ves, s.r.o. - Nová Ves; prasata
- NADE, s.r.o. - Krásno; skot
- FARMA POUTNOV s.r.o.; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Podhora
Nové Sedlo
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- SUAS - sanační, s.r.o.. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot
  Přívalová povodeň - 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Loučský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Rovná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROWILD Nová Ves, s.r.o. - Nová Ves; prasata
- Antonín Očovan -  Rovná ; skot
- Ivo Černohorský - Arnoltov; skot
- Farma DASO s.r.o. - Lobzy; skot
- Kofroň Miroslav - Kamenice; skot, ovce
- NADE, s.r.o. - Krásno; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Libava
Sokolov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma DASO s.r.o. - Lobzy; skot
- Kofroň Miroslav - Kamenice; skot, ovce
- SUAS - sanační, s.r.o.. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot
Únik nebezpečné látky:
- ZS Sokolov, zóna ohrožení, amoniak
skupina B, zóna HP:
- Synthomer a.s. - Sokolov, propylen
skupina A:
- OQEMA, s.r.o. - Sokolov, peroxid vodíku
Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lobezský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Staré Sedlo
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- SUAS - sanační, s.r.o.. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot
  Přívalová povodeň - 6 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Svatava
mapa ohrožení obce
  skupina B, zóna HP:
- Synthomer a.s. - Sokolov, propylen
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Šabina
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Ivo Černohorský - Arnoltov; skot
- Novák Stanislav - Šabina; skot
- Václav Křítek - Kaceřov, Horní Pochlovice; ovce
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Tisová
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Libava
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Tatrovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; ovce, kozy
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Tatrovický potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Těšovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- SUAS - sanační, s.r.o.. - Staré Sedlo (Sadová ul.); skot
skupina B, zóna HP:
- Synthomer a.s. - Sokolov, propylen
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Vintířov
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Vřesová
mapa ohrožení obce
Únik nebezpečné látky:
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., amoniak (vodný)/ hydrazin
skupina A:
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Vřesová, čpavková voda
skupina B:
LINDE GAS, a. s. - Vřesová, zkapalněný kyslík
Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Tatrovický potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice