VÝSTRAHA ČHMÚ – Povodňová pohotovost

Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje – ORP Cheb výstrahu na Povodňovou pohotovost – 2. stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech s vysokým stupněm nebezpečí, která je v platnosti od 3. 1. 2024 11:56 hodin do odvolání.

Aktualizace: Pro ORP Cheb je v platnosti výstraha na Povodňovou pohotovost – 2. stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech s vysokým stupněm nebezpečí, která je v platnosti od 3. 1. 2024 11:56 hodin do 9. 1. 2024 17:30 hodin.

V uvedeném období se na území ORP Cheb očekává vzestup hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu.  

Doporučení ke zmírnění následků jevu: 
  • sledujte vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích),
  • dbejte pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru,
  • připravte se na možnost vzniku povodně, bydlíte-li v blízkosti vodního toku nebo jste ohroženi přívalovými povodněmi,
  • nevstupujte a nevjíždějte do proudící vody a zatopených míst,
  • omezte pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.
Rady a doporučení:

Víte, kde hledat informace o hrozbě a výskytu povodně? Znáte zásady správného chování před vznikem povodně, při vzniku a jak se po povodni zachovat?

Odpovědi na uvedené otázky naleznete na Bezportu zde.

5. ledna 2024 | Autor: HZS Karlovarského kraje