Náledí, ledovka, námraza

1. Charakteristika náledí, ledovky, námrazy

2. Ohrožení osob 

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

4. Jak se chovat při náledí, ledovce, námraze

5. Možné související hrozby

1. Charakteristika náledí, ledovky, námrazy

pocasi snih naledi auto prikop (1).jpg

Náledí je ledová vrstva pokrývající zemský povrch, která vzniká postupným mrznutím (nepřechlazených) kapek deště nebo mrholení na povrchu země. Náledí vzniká též zmrznutím částečně nebo úplně roztátého sněhu při poklesu teploty pod bod mrazu. Vlivem změny teploty během dne brzy po západu slunce často namrzají mokré stopy po tajícím sněhu shrnutém k okraji vozovek a vedle náledí se takto tvoří i tzv. zmrazky. Tenká ledová vrstva se často tvoří také pod koly projíždějících vozidel uježděním souvislé sněhové pokrývky.

Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení. Vzniká v případech, kdy se vysoko nad zemí vyskytuje teplý vzduch a z oblačnosti v této vrstvě prší a dešťové kapky padají na prochlazený zemský povrch, větve stromů, elektrická vedení apod. s teplotou pod 0 °C. Vodní kapky se po dopadu na zem či předměty rozlijí a okamžitě mrznou a vytvářejí ledovku – průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Svojí extrémní hladkostí a kluzkostí značně ztěžuje až znemožňuje pohyb vozidel i chůzi chodců. Při delším a intenzivnějším mrznoucím dešti může vzniknout až několikacentimetrová vrstva ledovky, která navíc láme stromy a trhá elektrická vedení.

Rozdíl mezi ledovkou a náledím spočívá ve způsobu jejich vzniku, avšak z hlediska jejich nebezpečnosti na komunikacích mezi nimi není rozdíl.

Námraza vzniká zmrznutím drobných kapek mrznoucí mlhy nebo oblaků při jejich styku s povrchem země, s povrchy objektů a předmětů o teplotě pod bodem mrazu. Může se však tvořit také sublimací, tj. srážením vzdušné vlhkosti na dostatečně prochlazeném zemském povrchu a předmětech, bez přítomnosti mlhy nebo oblačnosti. Významnými faktory ovlivňujícími vznik a rozsah námrazy jsou teplota, vzdušná vlhkost a intenzita větru.

Český hydrometeorologický ústav vydává výstražné informace na námrazové jevy, tj. ledovka, náledí a námraza, zpravidla 48 až 12 hodin předem. Námrazové jevy mohou trvat, i když podmínky pro jejich vznik již skončily.

Výstražné informace dle Systému integrované výstražné služby jsou v souvislosti s námrazovými jevy vydávány na:

 • náledí, jestliže se předpokládá lokální vznik náledí,
 • četné náledí, jestliže se předpokládá rozsáhlejší tvorba náledí,
 • ledovku, jestliže se předpokládá vznik ledovky ze slabých mrznoucích srážek,
 • silnou ledovku, jestliže se předpokládá vznik ledovky z mrznoucích srážek nad 2 mm,
 • velmi silnou ledovku, jestliže se předpokládá vznik silné ledovky z mrznoucích srážek nad 7 mm,
 • silnou námrazu, jestliže se předpokládá vznik nebo trvání námrazy o tloušťce vrstvy větší než cca 3 cm.

2. Ohrožení osob

kluk uklouzl pred domem na naledi (1).jpg

Přímé ohrožení zdraví a životů obyvatel může spočívat zejména v:

 • zvýšeném počtu úrazů chodců na namrzlých komunikacích - uklouznutí při chůzi a upadnutí s následkem zlomenin končetin i otřesu mozku,
 • možném střetu chodce s neovladatelným automobilem, 
 • zvýšeném počtu dopravních nehod a tedy i počtu zraněných,
 • pozdním poskytnutí přednemocniční neodkladné péče při akutním zdravotním ohrožení v souvislosti s komplikacemi v dopravě,
 • ztížení životních podmínek (v souvislosti s komplikacemi v dopravě může být omezeno či přerušeno zásobování, zhoršena dostupnost lékařské péče).

Osobám se zdravotním postižením tyto námrazové jevy ještě více komplikují každodenní činnosti.

Nepřímé ohrožení zdraví obyvatel spočívá zejména ve výpadku elektrické energie, přerušení dodávek tepla a teplé vody, omezení včasného poskytnutí zdravotní péče, aj.

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

 • Poškození či zničení venkovních energetických a telekomunikačních sítí (pod tíhou ledové vrstvy může docházet k pádu drátů elektrického vedení),
 • škody v lesnictví, vznik lesních polomů,
 • významné materiální škody vzniklé při dopravních nehodách. 

4. Jak se chovat při náledí, ledovce, námraze

zima led dira (1).jpg

4.1 Kde najít informace o hrozbě a výskytu náledí, ledovky, námrazy

 • Přehled vybraných informačních zdrojů pro různé typy mimořádných událostí naleznete zde.
 • Aktuální informace o extrémním náledí či ledovce v období bezprostředně před jejím vznikem, při jejím průběhu a po jejím odeznění sledujte na Facebookovém profilu HZS Karlovarského kraje nebo na jeho Twitterovém účtu pod uživatelským jménem @hzskvk.
 • V případě ohrožení zdraví nebo života volejte na tísňovou linku 112.

4.2 Zásady správného chování před náledím, ledovkou, námrazou

 • Po vyhlášení výstražné informace o výskytu ledovky či náledí je nejlepší prevencí zůstat doma, případně vycházet v jen nezbytně nutných případech.
 • Je-li to možné, přeložte sjednané schůzky či jednání na jiný termín.
 • Mějte doma přiměřené zásoby potravin.
 • Udržujte své mobilní telefony nabité. Je možné, že náledí způsobí poškození či zničení venkovních energetických a telekomunikačních sítí (pod tíhou ledové vrstvy může docházet k pádu drátů elektrického vedení). 
 • Pro případ výpadku elektrické energie si připravte svítilnu, svíčku a zápalky.
 • Sledujte zprávy o dalším vývoji námrazových jevů.

 4.3 Zásady správného chování při náledí, ledovce, námraze

 • Vycházejte z domova jen v nejnutnějších případech.
 • Používejte kvalitní zimní obuv, nejlépe s protiskluzovou podrážkou, případně použijte na boty tzv. "nesmeky", což jsou protiskluzové návleky, které jednoduše nasadíte na boty a můžete se tak pohybovat i na zledovatělém chodníku.
 • Dávejte pozor na rampouchy a sníh padajících ze střech.
 • Buďte opatrní při přecházení komunikace na přechodu pro chodce, neboť bílé značení přechodu bývá kluzké.
 • Pohybujte se pomalu, nespěchejte.
 • Při chůzi do schodů a ze schodů se přidržujte zábradlí.
 • Nepřibližujte se ke spadlým drátům elektrického vedení.
 • Řidiči, buďte při jízdě velice opatrní.

 4.4 Zásady správného chování po náledí, ledovce, námraze

 • V případě škod na majetku vše řádně zdokumentujte a obraťte se na Vaši pojišťovnu.

5. Možné související hrozby

V souvislosti s výskytem náledí, ledovky, námrazy je možné očekávat vznik dalších sekundárních mimořádných událostí. Jedná se zejména o: