Dopravní nehoda

 

1. Charakteristika dopravní nehody

2. Ohrožení osob

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

4. Jak se chovat při dopravní nehodě

5. Možné související hrozby

 

1. Charakteristika dopravní nehody

1 Náraz a převrácení.jpg

Dopravní nehoda je mimořádná událost, při které v souvislosti s provozem na dálnici, silnici, místní nebo účelové komunikaci hrozí ohrožení nebo je přímo ohrožen život nebo zdraví osob, případně hrozí či vznikla škoda na majetku nebo na životním prostředí.

2. Ohrožení osob

Ohrožení osob při dopravní nehodě spočívá v:

 • přímém ohrožení života a zdraví či zhoršení psychického stavu účastníků dopravní nehody, příp. blízkých osob účastníků dopravní nehody,
 • dezorientaci účastníků dopravní nehody, kteří mohou bloudit a ztratit se v okolí místa dopravní nehody,
 • ohrožení života a zdraví účastníků dopravní nehody, zasahujících složek integrovaného záchranného systému a dalších osob na místě dopravní nehody v případě úniku nebezpečných látek z havarovaných dopravních prostředků.

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

V souvislosti s řešením dopravní nehody se jedná zejména o tyto náklady:

 • ztížená finanční situace účastníků dopravní nehody (z důvodu pracovní neschopnosti),
 • náklady na opravu nebo odpis soukromého majetku (vozidla, náklad atp.) a veřejného majetku (dopravní a veřejná infrastruktura),
 • havarijní znečištění podzemních a povrchových vod, jiné poškození životního prostředí a náklady na asanaci životního prostředí (únik nebezpečných látek a provozních kapalin do životního prostředí, šíření požáru z dopravní nehody do přilehlé vegetace atp.) a na statické posouzení a případné provizorní zajištění objektů a zařízení poškozených havarovanými vozidly.

4. Jak se chovat při dopravní nehodě

Náraz do stromu1.jpg

4.1 Kde najít informace o hrozbě a výskytu dopravní nehody

Víte, kde najdete předpovědní, výstražné a aktuální informace o mimořádných událostech?

 • Přehled vybraných informačních zdrojů pro různé typy mimořádných událostí naleznete zde.
 • Aktuální informace k závažné dopravní nehodě, o jejím průběhu a o jejím odstranění sledujte na Facebookovém profilu HZS Karlovarského kraje nebo na jeho Twitterovém účtu pod uživatelským jménem @hzskvk.
 • V případě ohrožení zdraví nebo života volejte na tísňovou linku 112.

4.2 Zásady správného chování před dopravní nehodou

Abyste zabránili vzniku dopravní nehody, je třeba dodržovat několik důležitých zásad:

 • vaše vozidlo musí být technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích,
 • dodržujte dopravní předpisy,
 • nepožívejte před jízdou alkohol ani jiné návykové látky,
 • neřiďte vozidlo, pokud se necítíte dobře nebo jste unavení, a před delší cestou si dopřejte odpočinek,
 • používejte bezpečnostní pásy,
 • buďte pozorní,
 • sledujte ostatní a předvídejte jejich chování,
 • jezděte tak, abyste se nedostali do nebezpečné situace,
 • přizpůsobte jízdu stavu vozovky,
 • nepoužívejte mobilní telefon za jízdy,
 • dodržujte dostatečnou vzdálenost od ostatních vozidel (2-3 sekundy),
 • chovejte se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu,
 • v zimě používejte zimní výbavu,
 • nezapomeňte uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla.

4.3 Zásady správného chování při dopravní nehodě

 • Vypněte zapalování,
 • rozsviťte výstražná světla,
 • zajistěte havarovaná vozidla proti pohybu,
 • dbejte na vlastní bezpečnost - vezměte si reflexní vestu,
 • umístěte výstražný trojúhelník nejméně 50 m před místem dopravní nehody, na dálnici 100 m,
 • pokud jsou na místě zraněné osoby, zavolejte na telefonní číslo 112 a poté se věnujte zraněným,
 • poskytněte bezodkladnou první pomoc zraněným - zastavte masivní krvácení, kontrolujte dýchání, resuscitujte,
 • nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře,
 • ostatní spolucestující musí opustit vozidlo, aby byli dostatečně daleko od vozovky, nejlépe za svodidly.

4.4 Zásady správného chování po dopravní nehodě

 • Udělejte si fotodokumentaci místa dopravní nehody,
 • vyplňte formulář „Záznam o dopravní nehodě“,
 • v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc,
 • pokud není vaše vozidlo způsobilé k jízdě, zavolejte odtahovou službu.

5. Možné související hrozby

V souvislosti s výskytem dopravní nehody je možné očekávat vznik dalších sekundárních mimořádných událostí. Jedná se zejména o:


Některé události, jako jsou dopravní nehody na nás dopadají ve všech směrech. Ať jsme viníky, svědky, poškozenými nebo blízkými osobami. Tato videa (ke shlédnutí zde) jsou určená pro všechny, kteří se mohou setkat s dopravní nehodou.