Sněhová lavina

Lavina je rychlý a náhlý sesuv většího množství sněhu po svahu na dráze delší než 50 metrů. Slovo lavina se někdy (např. v běžném hovoru) přeneseně používá i pro různé jiné sesuvy, například kamení, půdy, bahna ale třeba i písku. Ale i sněhová lavina s sebou často bere kamení, stromy a další materiál. Laviny představují vážné nebezpečí především v horských oblastech, kde je jak dostatek strmých svahů, tak dostatečná mohutnost sněhové pokrývky. Laviny extrémních rozměrů mohou způsobit zničení rozsáhlých ploch lesa, a pokud jim stojí v cestě, též různých lidských konstrukcí, silnic a budov.

lavina 1.jpg

Přestože jsou laviny vázané pouze na horské oblasti a většinou pouze na zimní období, mohou představovat značná rizika. V současné době velkého rozvoje cestovního ruchu nečelí nebezpečí lavin pouze obyvatelé horských oblastí, ale i turisté vyhledávající zimní radovánky v lyžařských střediscích v Alpách (Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Francie, Slovinsko) nebo v Pyrenejích (Francie, Andora), v České republice jsou to Krkonoše a Jeseníky. Zde jsou přesně vymezeny lokality lavinového nebezpečí, které jsou v zimním období označeny a je zakázáno do nich vstupovat (riskujete svůj život, ale i poškození životního prostředí). I přesto může nastat situace, kdy vás lavina ohrozí. Pohybovat se v oblastech, kde může dojít k pádu laviny, je samo o sobě rizikovou činností  a bez důkladné přípravy a vybavení (lavinový batoh) rozhodně se nedoporučuje takovouto lokalitu navštěvovat.

2. Ohrožení osob

 • ohrožení zdraví a života osob nacházejících se v lavinovém poli,
 • ohrožení zdraví a života osob nacházejících v budovách ohrožených lavinou.

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

 • škody na komunikacích a komunikačních objektech,
 • škody v lesnictví, vznik lesních polomů,
 • škody na budovách, poškození až zřícení.

4. Jak se chovat při sněhová lavině

4.1 Kde najít informace o hrozbě a výskytu sněhových lavin

1 Lavina svah.jpg

4.2 Zásady správného chování před sněhovou lavinou

 • vždy mějte vybavení pro pohyb v horách - lavinový vyhledávač, lopatu, sondu, případně batoh s airbagem,
 • provádějte praktický nácvik vyhledávání osob v lavině,
 • dodržujte pokyny vyhlášené horskou službou o možném lavinovém nebezpečí,
 • mějte u sebe nabitý telefon,
 • pohybujte se nebo lyžujte pouze po vyznačených trasách a na sjezdovkách.

4.3 Zásady správného chování při sněhové lavině

 • pokud se lavina řítí a jsme na jejím kraji, snažíme se dostat co nejdál do strany na pevný sníh, kámen nebo se zachytit stromu,
 • nikdy neutíkáme směrem dolu, kam se lavina řítí a nabírá stále více sněhu,
 • pokud se na nás lavina řítí a nemůžeme už před ní utéci, nejdříve rychle shodíme případná zavazadla a lyže a musíme si stoupnout zády ke svahu a snažit se udržet co nejdéle na nohou, na jejím povrchu,
 • roztáhneme ruce a nohy a plaveme jakoby na „znak“, zvedáním nohou se pak dostáváme do vyšších vrstev sněhu a i rukama si pomáháme,
 • jsme-li zasypáni, chraňme si hlavu a obličej alespoň jednou rukou, zaujměme polohu „do klubíčka“ a snažme se zorientovat, kde je „nahoře“ a „dole“,
 • nemůžeme-li se sami vyprostit, snažme se klidně dýchat a vyčkat na záchranáře,
 • když je nad sebou uslyšíme, pak teprve na sebe upozorníme voláním o pomoc.

4.4 Zásady správného chování po sněhové lavině

 • zjišťujeme jestli někdo z naší skupiny nechybí,
 • případné škody řádně zdokumentujte pro hlášení škod pojišťovně.

5. Možné související hrozby

V souvislosti s výskytem sněhových lavin se nepředpokládá vznik dalších sekundárních mimořádných událostí.