Sněhová kalamita

1. Charakteristika sněhové kalamity

Sněhová kalamita je mimořádnou událostí plošného rozsahu, jež nastává v důsledku sněhové bouře, při níž se spojuje účinek sněhu, silného větru a mrazu a může zcela ochromit veškerou dopravu, stejně jako celá města či aglomerace. Dochází při ní zpravidla ke zdánlivému splynutí země a oblohy a výraznému snížení dohlednosti (tzv. bílá tma). Rozhodujícím faktorem pro vznik a rozsah sněhové kalamity je vydatnost a délka trvání sněhových srážek doprovázená výraznou větrnou činností.

pocasi snih naledi auto prikop.jpg

ČHMÚ vydává výstražné informace na sněhové jevy a vítr zpravidla s předstihem 36 – 12 hodin. Výskyt těchto jevů je výrazně ovlivněn charakterem orografie území ČR a je četnější v horských oblastech.

2. Ohrožení osob

 • zvýšený počet úrazů chodců z důvodů pádu sněhu a ledu ze střech budov,
 • ohrožení zdraví a života osob v objektech s plochými střechami přetížených sněhem,
 • zvýšený počet dopravních nehod a tedy i počtu raněných,
 • ztížení životních podmínek (v souvislosti s komplikacemi v dopravě může být omezeno či přerušeno zásobování, zhoršena dostupnost lékařské péče).

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

 • škody na venkovních energetických a telekomunikačních sítích,
 • škody na komunikacích a komunikačních objektech,
 • významné materiální škody při dopravních nehodách,
 • škody v lesnictví, vznik lesních polomů,
 • škody na budovách občanské a průmyslové zástavby, poškození až zřícení nedostatečně dimenzovaných či neudržovaných střech a střešních konstrukcí.

4. Jak se chovat při sněhové kalamitě 

4.1 Kde najít informace o hrozbě a výskytu sněhové kalamity

 • Přehled vybraných informačních zdrojů pro různé typy hrozeb a případně i mimořádných událostí naleznete zde.
 • Stav a předpověď počasí:
 • Aktuální informace o sněhové kalamitě v období bezprostředně před jejím vznikem, při jejím průběhu a po jejím odeznění sledujte na Facebookovém profilu HZS Karlovarského kraje nebo na jeho Twitterovém účtu pod uživatelským jménem @hzskvk.
 • V případě ohrožení zdraví nebo života volejte na tísňovou linku 112.

4.2 Zásady správného chování před sněhovou kalamitou

 • zkontrolujte stav střešní konstrukce (krovu),
 • odstraňte sníh ze střechy,
 • sledujte předpověď počasí, 
 • v autě mějte škrabku, smetáček, lopatku, sněhové řetězy a dostatek pohonných hmot,
 • připravte si svítilnu, svíčku, zápalky,
 • při sněhové kalamitě může dojít k výpadku dodávky elektrické energie, který může trvat několik hodin i dnů, udržujte nabité mobilní telefony.

4.3 Zásady správného chování při sněhové kalamitě

 • v horských oblastech zůstaňte v budově, 
 • cestujte jen v případě nutné potřeby,
 • pro komunikaci s rodinou a přáteli použijte textové zprávy (SMS).
4.3.1 Nacházíte-li se během sněhové kalamity venku na volném prostranství:
 • nezůstávejte v otevřené krajině, neukrývejte se pod osamělými stromy a převisy,
 • nezdržujte se pod vzrostlými stromy, hrozí pád větví a vyvrácených stromů,
 • dejte pozor na padající vrstvy sněhu ze střech domů.
4.3.2 Nacházíte-li se během sněhové kalamity v autě:
 • pokračujete-li v cestě, jeďte pomalu, cesta může být blokována vyvrácenými stromy, odstavenými vozy, případně můžou být vytvořeny sněhové jazyky.

4.4 Zásady správného chování po sněhové kalamitě

 •  po sněhové kalamitě zkontrolujte a odstraňte zjištěné nebezpečné stavy (nalomené větve nad domem, sníh na střeše),
 • případné škody řádně zdokumentujte pro hlášení škod pojišťovně.

5. Možné související hrozby

V souvislosti s výskytem sněhové kalamity je možné očekávat vznik dalších navazujících (sekundárních) mimořádných událostí. Jedná se zejména o: